Şar çap etmek omörite zawod şary, ýörite tegelek ýürek çap etmek şar lomaý ýöriteleşdirilen logotip

Gysga düşündiriş:

· 100% tebigy lateks

· Köplenç ulanylýarýaly partiýa bezegidoglan güni, Çaga duşy, baýramçylyklar, dabaralar, toý we dükan açylmagy

· Müşderiniň talaplaryna görä dürli şekiller we reňkler düzülip bilner

· Moq : 200sumkalar

 

Haryt maglumatlary

Gelip çykan ýeri Hytaý
Marka ady UN.UW

Şahadatnama SGS en71, ASTM

 


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Önümiň ady: Metal şarlar Göwrümi: 8ton / gün
Reňk: Custöriteleşdirilen Logotip: Siziň dizaýnyňyz ýaly
Ulanylyşy: bezeg Gelip çykyşy: Jiangsu welaýaty
Senagat taýdan peýdalanmak:      

Töleg we eltip bermek :

Iň az sargyt mukdary: 200BAGS
Bahasy (usd): $ 1
Gaplamak maglumatlary: Adaty eksport gaplamasy
Üpjünçilik ukyby: 8TON / GÜN
Eltip beriş porty: ingingdao / Şanhaý / Ningbo

 

Çalt jikme-jiklik :

Önümiň ululygy: 5inch / 10inch / 12inch / 18inch / 36inch

Görnüşi: tegelek şarlar

Agramy: 1g / 1.5g / 2.2g / 2.8g / 3.2g / 9.5g / 35g

Akymyň bahasy: ± 0.1g

Aýratynlygy: 100% tebigy lateks

Reňk: 16 reňk bar

Material: 100% tebigy lateks

Noteörite bellik:
Lateks şarlary ýiti zatlardan, haram ýerlerden, göni gün şöhlesinden we aşa köp ekstruziýadan gaça durmaga synanyşmalydyr, bu sfera aňsatlyk bilen zeper ýeter we ýarylar. Malylylyk giňelmegi we gazyň gysylmagy sebäpli lateks şarlary tomusda ýa-da temperatura ýokarlananda çişirilmeli däldir. Gaty partlamaz ýaly gaty doly.

 

 


geliý şarlary partiýa şarlary adaty şarlar lateks şarlary hrom şarlary metal lateks şarlary çap edilen lateks şarlary merjen lateks şarlary geliý xpress şar lomaý lomaý ýöriteleşdirilen şarlar